Paslaugos

Pagrindinės UAB „Multiprojektas” veiklos sritys ir teikiamos paslaugos:

Pastatų projektavimas
 • Gyvenamieji vienbučiai, dvibučiai ir daugiabučiai namai;
 • Visuomeninės paskirties pastatai;
 • Gamybos, prekybos, sandėliavimo ir kitos paskirties pastatai.
Pastatų konstrukcijų projektavimas
 • Atskirų pastato konstrukcijų projektavimas naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, avarinės būklės likvidavimo ir kitais atvejais;
 • Pamatai, atraminės sienos, požeminiai statiniai;
 • Sijos, sąramos, tarpaukštiniai perdenginiai (gelžbetoniniai, metaliniai, mediniai);
 • Įvairios stogų konstrukcijos (gegnės, ilginiai, stoglangiai, kaminai, techninės aikštelės);
 • Konstrukcijų projektavimas pagal interjero projektuotojo keliamas užduotis.
Inžinerinių statinių projektavimas
 • Lauko inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros, nuotolinio ryšio – telekomunikacijų).
Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas
 • Pastato vidaus vandentiekio, šildymo, vėdinimo, nuotekų šalinimo, elektros, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos.
Projekto vadovo paslaugos
 • Konsultavimas rengiant užduotį projektavimui;
 • Prašymų įvairioms projektavimo techninėms sąlygoms gauti parengimas;
 • Vadovavimas projekto rengimui;
 • Užsakovo interesų atstovavimas įvairiose savivaldybių instancijose;
 • Statybos leidimo gavimas;
Inžinerinės konsultavimo ir kitos paslaugos
 • Pastato konstrukcinės schemos parinkimas;
 • Bendri pastato statiniai skaičiavimai;
 • Atskirų pastato konstrukcijų statiniai skaičiavimai;
 • Išvados ir rekomendacijos apie kitur parengto projekto kokybę;
 • Konsultacijos apie esamo pastato techninę būklę (ketinant pirkti, parduoti, atlikti rekonstrukciją ir t.t);
 • Konsultacijos projekto rengimo klausimais;
 • Smulkių objektų ar atskirų konstrukcijų projektavimas (balkonų, stogelių, laiptų, perdenginių ir t.t.);
 • Darbo projektų rengimas pagal mūsų arba kitų projektavimo firmų parengtus techninius projektus;
 • “Ranka” braižytų brėžinių pervedimas į CAD formatą.