Paslaugos

Pagrindinės UAB „Multiprojektas” veiklos sritys ir teikiamos paslaugos:

Pastatų projektavimas
  • Gyvenamieji vienbučiai, dvibučiai ir daugiabučiai namai;
  • Visuomeninės paskirties pastatai;
  • Gamybos, prekybos, sandėliavimo ir kitos paskirties pastatai.
Pastatų konstrukcijų projektavimas
  • Atskirų pastato konstrukcijų projektavimas naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, avarinės būklės likvidavimo ir kitais atvejais;
  • Pamatai, atraminės sienos, požeminiai statiniai;
  • Sijos, sąramos, tarpaukštiniai perdenginiai (gelžbetoniniai, metaliniai, mediniai);
  • Įvairios stogų konstrukcijos (gegnės, ilginiai, stoglangiai, kaminai, techninės aikštelės);
  • Konstrukcijų projektavimas pagal interjero projektuotojo keliamas užduotis.
Inžinerinių statinių projektavimas
  • Lauko inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros, nuotolinio ryšio – telekomunikacijų).
Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas
  • Pastato vidaus vandentiekio, šildymo, vėdinimo, nuotekų šalinimo, elektros, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos.
Projekto vadovo paslaugos
  • Konsultavimas rengiant užduotį projektavimui;
  • Prašymų įvairioms projektavimo techninėms sąlygoms gauti parengimas;
  • Vadovavimas projekto rengimui;
  • Užsakovo interesų atstovavimas įvairiose savivaldybių instancijose;
  • Statybos leidimo gavimas;
Inžinerinės konsultavimo ir kitos paslaugos
  • Pastato konstrukcinės schemos parinkimas;
  • Bendri pastato statiniai skaičiavimai;
  • Atskirų pastato konstrukcijų statiniai skaičiavimai;
  • Išvados ir rekomendacijos apie kitur parengto projekto kokybę;
  • Konsultacijos apie esamo pastato techninę būklę (ketinant pirkti, parduoti, atlikti rekonstrukciją ir t.t);
  • Konsultacijos projekto rengimo klausimais;
  • Smulkių objektų ar atskirų konstrukcijų projektavimas (balkonų, stogelių, laiptų, perdenginių ir t.t.);
  • Darbo projektų rengimas pagal mūsų arba kitų projektavimo firmų parengtus techninius projektus;
  • “Ranka” braižytų brėžinių pervedimas į CAD formatą.